Görevler: Bilgi güvenliği esasları ve adli teknolojilerin kullanımı ile suistimal incelemelerinin dijitalleşmesi konusunda farkındalığı arttıracak faaliyetleri belirler ve bu faaliyetlere ilişkin çalışmaları koordine eder. Bilgi Güvenliği ve Adli Bilişim uzmanlık alanlarında mesleki gelişime yönelik akademik çalışmalarda bulunur. Siber güvenlik, adli bilişim ve suistimal ile mücadelenin dijitalleşmesi ile ilgili olarak üniversitelerde konferans vb. faaliyetler düzenler. Teknoloji temelli suistimal incelemesi ve araştırılması konularında düzenlenmesi gereken eğitim ve seminerler hakkında çalışma yürütür ve kararlarını Yönetim Kurulu onayına sunar. Suistimal faaliyetlerinin tespitinde kullanılacak adli bilişim metodolojilerinin araştırılması ve bu konuda yayın hazırlanması faaliyetlerini yürütür. Suistimalin önlenmesi ve tespit edilmesi ile ilgili yazılımların ve teknolojik gelişmelerin akademik ve kurumsal kaynaklardan araştırılması ve sonuçlarla ilgili YK ya ve üyelere bilgi verir.

Keriman Derya Etiz
Keriman Derya Etiz
Komite Yöneticisi

USİUD Hakkında

USIUD tamamen Türk mevzuatına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir dernektir. Bununla birlikte merkezi Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaletinde bulunan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) adlı organizasyonun temsilcisi konumundadır.

İletişim Bilgileri

Atayol Plaza Kayışdağı Caddesi, No:45 Kat:5, 34750 Ataşehir - İstanbul - Türkiye

Telefon : +90 850 532 9064 | Faks : +90 216 706 0126