Görevler: Komitenin esas sorumluluğu, ACFE ve USİUD tarafından ortaya konan mesleki standartlar ile, üyelerin bağlı kalması beklenen kuralların, üyelere duyurulmasını sağlayacak faaliyetleri belirlemek ve bu faaliyetlere ilişkin çalışmaları koordine etmektir. Komite, ACFE ve USİUD un belirlediği standart ilke ve kuralları duyurmanın yanında, mesleki gelişime yönelik akademik çalışmalarda da bulunmalıdır. Dernek internet sitesinde ya da Derneğin ismi kullanılarak yayınlanacak Dernek üyelerine ait çalışmalar Yayın ve Standartlar Komitesi tarafından incelenir. Dernek üyelerinin mesleki gelişimine yardımcı olacak kaynaklar araştırılır ve üyelere duyurulur.

USİUD Hakkında

USIUD tamamen Türk mevzuatına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir dernektir. Bununla birlikte merkezi Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaletinde bulunan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) adlı organizasyonun temsilcisi konumundadır.

İletişim Bilgileri

Atayol Plaza Kayışdağı Caddesi, No:45 Kat:5, 34750 Ataşehir - İstanbul - Türkiye

Telefon : +90 850 532 9064 | Faks : +90 216 706 0126