USIUD tamamen Türk mevzuatına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir dernektir. Bununla birlikte merkezi Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaletinde bulunan ACFE(Association of Certified Fraud Examiners) adlı organizasyonun temsilcisi konumundadır.

Vizyonumuz;
Suistimal inceleme faaliyetlerinin yürütülmesinde, bu alanda çalışacak meslek erbabının yetişmesinde, suistimal inceleme faaliyetleri ile ilgili etik ve hukuk düzeninin oluşturulması ve geliştirilmesi süreçlerinde ülke içinde öncü, lider ve referans kurum kimliğini sağlamaktır.

Misyonumuz;
Suistimal inceleme uzmanlığının bir meslek olarak kabul edilmesi için lobi ve tanıtım girişimlerinde bulunmak, bu amaçla gerekli hukuk düzeni , mesleki standartlar ve etik kurallarının oluşturulması ile birlikte mesleği icra etmek isteyen veya halen icrai faaliyetlerde bulunan profesyonellere eğitim faaliyetleri vasıtasıyla destek sağlamaktır. USİUD bu misyonunu yerine getirirken başta mesleği icra edenlere, bu mesleği seçeceklere, yolsuzluğa maruz kalan özel sektör ve kamu kuruluşlarına, ülkeye ve topluma doğrudan veya dolaylı katkıda bulunmaktadır.

Tarihçe

 • Aralık 2007

  01.12.2007 tarihinde TAV Atatürk Havalimanı Airport Otel’de gerçekleştirilen ve 27 meslektaşımızın katıldığı toplantıda Derneğimiz’in kurulmasına karar verilmiştir. Yapılan toplantıda imzalanan kararlar, tüzük vb. dokümanların iletilmesiyle 10 Aralık 2007 tarihi itibarıyla derneğimiz resmi statüsüne kavuşmuştur.

 • Haziran 2006

  Haziran 2006’da ACFE merkezi Türkiye temsilciliğini 124 sıra numarası ile kabul ettiğine dair mektubu hazırladı.

 • Haziran 2005

  25 Haziran 2005 tarihinde sayısı 9 olan Türkiye’de bulunan CFE’ ler dernekleşme ve ACFE’ nin Türkiye temsilciliği ile ilgili ilk fikirleri düzenledikleri bir toplantıda tartıştılar. Derneğin ilk geçici yönetimi oluşturularak çalışmalara başlandı.

 • Haziran 2004

  Türkiye’de ilk CFE’lik sertifikası Haziran 2004 tarihinde ACFE tarafından verildi.

USİUD Hakkında

USIUD tamamen Türk mevzuatına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir dernektir. Bununla birlikte merkezi Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaletinde bulunan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) adlı organizasyonun temsilcisi konumundadır.

İletişim Bilgileri

Atayol Plaza Kayışdağı Caddesi, No:45 Kat:5, 34750 Ataşehir - İstanbul - Türkiye

Telefon : +90 850 532 9064 | Faks : +90 216 706 0126