Sertifikasyon

Suistimal İnceleme Uzmanlığı (SİU) (Certified Fraud Examiner (CFE)) ünvanına sahip olan kişiler suistimallerin önlenmesi, tespit edilmesi ve incelenmesi alanlarında çalışan meslek üyeleridir. SİU (CFE) ünvanı, suistimalle mücadelede dünyada en tercih edilen ünvandır. Bu ünvan merkezi Amerikada bulunan Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)) tarafından verilmektedir. Halen, 19.000 CFE, devlet ve özel şirketlerde çeşitli kademelerde suistimalle mücadele ile ilgili görevlerde çalışmaktadır ve milyar dolara varan suistimalleri ortaya çıkarmış ve incelemişlerdir. Türkiyede bu ünvana sahip 140 kişi bulunmaktadır.

Suistimal İnceleme Uzmanlığı (CFE) dünya çapında geçerliliği olan bir meslek ünvanıdır. FBI, Suistimal İnceleme Uzmanlığını resmi olarak tanımakta ve personel alımlarında değerlendirmektedir. Amerikan Savunma Bakanlığı da SİU mesleğini resmen tanımakta ve kariyer geliştirme politikalarında bu mesleğe yer vermektedir.

usiud acfe turkiye

Suistimal İnceleme Uzmanları başka bir meslek veya disiplinde bulunmayan bir dizi niteliklere sahiptirler. SİUlar karmaşık mali işlemler üzerindeki uzmanlıkları ve diğer alanlardaki bilgileri ile suistimal iddialarının çözümlenmesi için yapılacak inceleme ve soruşturmaların yöntemini tasarlar ve uygularlar . SİUlar suistimalin çözümlenmesinin yanısıra suistimalin nedenleri üzerinde de dururlar.

Bu ünvana sahip kişiler suistimale karşı mücadele için aldıkları eğitim sürecinde başlıca şu alanlar üzerine yoğunlaşırlar :

Finansal İşlemler , Soruşturma Yöntemleri, Hukuk, Kriminoloji ve Etik

CFE Olmak ve Süreklilik

Aşağıda yer alan başlıklar, CFE Sertifikası ile ilgili temel sorulara cevap olması amacıyla www.acfe.com sitesinden derlenmiştir. Adayların daha detaylı ve güncel bilgiler için ACFE internet sitesini ziyaret etmesi gerekmektedir.

Suistimal İnceleme Uzmanlığı (Certified Fraud Examiner (CFE)); (CFE) ünvanına sahip olan kişiler suistimallerin önlenmesi, tespit edilmesi ve incelenmesi alanlarında çalışan meslek üyeleridir. SİU (CFE) ünvanı, suistimalle mücadelede dünyada en tercih edilen ünvandır. Bu ünvan merkezi Amerika da bulunan Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)) tarafından verilmektedir. Halen, 19.000 CFE; devlet ve özel şirketlerde çeşitli kademelerde suistimalle mücadele ile ilgili görevlerde çalışmaktadır, milyar dolara varan suistimalleri ortaya çıkarmış ve incelemişlerdir. Türkiye de bu ünvana sahip 140 kişi bulunmaktadır. Suistimal İnceleme Uzmanlığı (CFE) dünya çapında geçerliliği olan bir meslek ünvanıdır. FBI, Suistimal İnceleme Uzmanlığı nı resmi olarak tanımakta ve personel alımlarında değerlendirmektedir. Amerikan Savunma Bakanlığı da SİU mesleğini resmen tanımakta ve kariyer geliştirme politikalarında bu mesleğe yer vermektedir. Suistimal İnceleme Uzmanları başka bir meslek veya disiplinde bulunmayan bir dizi niteliklere sahiptirler. SİU lar karmaşık mali işlemler üzerindeki uzmanlıkları ve diğer alanlardaki bilgileri ile suistimal iddialarının çözümlenmesi için yapılacak inceleme ve soruşturmaların yöntemini tasarlar ve uygularlar . SİU lar suistimalin çözümlenmesinin yanısıra suistimalin nedenleri üzerinde de dururlar.  Bu ünvana sahip kişiler suistimale karşı mücadele için aldıkları eğitim sürecinde başlıca dört alan üzerine yoğunlaşırlar : 

  • Finansal İşlemler 
  • Soruşturma Yöntemleri
  • Hukuk 
  • Kriminoloji ve Etik

Neden CFE olmalısınız?

ACFE üyesi olmak ve aidat borcu bulunmamak

a. 4 yıllık üniversite mezunu olmak (bölüm şartı aranmamaktadır)

b. 2 yıllık üniversite mezunu olan adaylar aradaki 2 yıl için mesleki deneyimlerini her 1 yıllık akademik deneyim için 2 yıllık mesleki tecrübe olmak üzere tamamlayabileceklerdir. 

3. Mesleki tecrübeye sahip olmak

Sertifika alınması esnasında adaydan en az 2 senelik mesleki tecrübesini ispatlaması istenmektedir. Mesleki tecrübe doğrudan suistimalle ilgili olabileceği gibi dolaylı da olabilir. ACFE Yönetim Kurulu tarafından belirlenen suistimalle ilgili meslek alanları aşağıda belirtilmiştir:

i. Muhasebe ve Denetim (iç ya da dış denetim): Adayın; muhasebe kontrollerindeki zayıflıkları belirleme, iç kontrollerin dizaynı, kurum yolsuzluk riskinin ölçülmesi, finansal verilerdeki anormal değişimlerin analizi, yolsuzluk göstergelerinin analizi gibi hususları kapsayacak suistimal önleme ve tespit sorumluluğu olmalıdır. 

ii. Kriminoloji ve Sosyoloji: Kriminoloji ve sosyolojinin suistimal ve beyaz yakalı suçları alanında çalışma şartı aranmaktadır. Sosyolojinin diğer alt alanında edinilen tecrübe sertifikasyon için yeterli değildir. 

iii. Suistimal İnceleme: Şirketler, sektörler ve derneklerde suistimallerin incelenmesi alanında çalışanlar ile kolluk kuvvetleri ile özel teşebbüslerde beyaz yakalı suçları incelemekle görevli profesyoneller mesleki tecrübe kriterini karşılamaktadır. 

iv. Hasar Önleme (loss prevention): Kurumların ve derneklerin güvenlik direktörlerinin ve danışmanlarının bu tecrübeleri yeterli görülmektedir. Güvenlik görevlisi vb. pozisyonunda çalışanlar için mesleki tecrübe kriteri karşılanmamış sayılmaktadır. 

v. Hukuk: Suistimalle bağlantılı hukuk çalışanlarının bu tecrübeleri kesin olmamakla birlikte yeterli sayılabilir. 

Adayın mesleki tecrübesi yukarıdaki sınıflandırmaya girmiyorsa, fakat suistimalleri önleme, inceleme ve tespit alanlarındaysa konuya ilişkin detaylı bir açıklama gönderilerek başvuruda bulunulabilir. 

4. Yüksek ahlaklı olmak

5. ACFE tüzüğü ve etik kurallarına uyacağını kabul etmek.

Yukarıdaki şartlar sağlandıktan sonra, puanlama sistemine göre adayın sınava alınıp alınmayacağı belirlenmektedir. 

Adayın sertifika alabilmesi için en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olması ve 50 puan alması gerekmektedir. 

Adayın sınava girebilmesi için ise 40 puan almış olması yeterlidir. Ancak sertifikasyon aşamasında 50 puan ve 2 yıl mesleki deneyim şartı aranacaktır. 

Puanlama Sistemi:

Her 1 tam yıllık mesleki deneyim için 5 puan.

Lisans düzeyinde yüksek öğrenim (4 yıllık üniversite mezuniyeti) için 40 puan.

Master derecesi için 5 puan.

Doktora derecesi için 10 puan.

Diğer mesleki sertifikalar (CIA, CISA, CISM, CFSA,CGAP geçerli olup CCSA geçerli değildir – diğer sertifikasyonlarınız için lütfen ACFE sitesine bakınız ya da USİUD a ulaşınız) için 10 puan. 

Bu yazıdaki veriler, www.acfe.com adresinden derlenmiştir. Tamamıyla bilgi verme amaçlı olup, adayların ilgili siteden güncel kurallara ulaşmaları gerekmektedir.

Akademik şartları yerine getirmiş olmak


CFE Etik Kodları

CFE sınavı başvuru süreci

Sınav öncesi hazırlık

CFE Sınavı

CFE sertifikasının alınması

Sertifika sonrası sürekli mesleki eğitim - CPE

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)

usiud.org web sitesindeki sertifikasyonla ilgili bilgiler www.acfe.com adresinden derlenmiştir. Tamamıyla bilgi verme amaçlı olup, adayların daha detaylı ve güncel bilgiler için ACFE internet sitesini ziyaret etmesi gerekmektedir.

USİUD Hakkında

USIUD tamamen Türk mevzuatına göre kurulmuş ve tescil edilmiş bir dernektir. Bununla birlikte merkezi Amerika Birleşik Devletlerinin Texas eyaletinde bulunan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) adlı organizasyonun temsilcisi konumundadır.

İletişim Bilgileri

Atayol Plaza Kayışdağı Caddesi, No:45 Kat:5, 34750 Ataşehir - İstanbul - Türkiye

Telefon : +90 850 532 9064 | Faks : +90 216 706 0126